Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45130
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2014
Keywords: Báo cáo
Sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Công nghiệp và thương mại
6 tháng đầu năm 2014
Nghị quyết số 01/NQCP
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2014 về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2014; Những biện pháp trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd CN&TM 6 thang dau 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 448,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc 11.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 516,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • phu luc 12 - quan ly nha nuoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 516,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc10b.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 334,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THANG 06-14 (CHINH THUC) (phuluc tu 01 den 10a).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 230,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.