Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45131
Title: Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2012
Keywords: Bộ công thương
Báo cáo
Báo cáo sơ kết
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
9 tháng năm 2012
Abstract: Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2012, cụ thể: đánh giá tình hình chung; hoạt động sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại; hoạt động đầu tư; hoạt động quản lý của nhà nước; đồng thời dự báo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011 và giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 13 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 527,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 247,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.