Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45136
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45136-
dc.description.abstractBáo cáo tóm tắt tình hình sản xuất Công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2013 về: Tình hình chung; Hoạt động sản xuất công nghiệp; Hoạt động thương mại; Hoạt động đầu tư (đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent17 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectSố: 131/BC-BCTvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subject9 tháng năm 2013vi
dc.subjectTháng 9vi
dc.subjectPhát triển công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động đầu tưvi
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình sản xuất Công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2013vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t9 va 9 thang 2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 562,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t9 va 9 thang 2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 233,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.