Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45140
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45140-
dc.description.abstractBáo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 20110 và kế hoạch 2011 của ngành Công thương về: tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2010; Kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại năm 2011-
dc.format.extent19 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectNhiệm vụvi
dc.subjectKế hoạchvi
dc.subjectNgành công thươngvi
dc.subjectNhiệm vụ năm 2010vi
dc.subjectKế hoạch năm 2011vi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 20110 và kế hoạch 2011 của ngành công thươngvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat nhiem vu ke hoach 2010 va ke hoach 2011-Nganh CT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 456,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat nhiem vu ke hoach 2010 va ke hoach 2011-Nganh CT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 234,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.