Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45141
Title: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành công thương
Keywords: Báo cáo tổng kết
Nhiệm vụ
Ngành công thương
Năm 2015
Năm 2016
Nhiệm vụ sản xuất
Hoạt động thương mại
Công nghiệp
Abstract: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành công thương, cụ thể: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2015; Nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2015.
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 23 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • Bieu 1. Bao cao nam 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 262,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bieu 2. Dau tu 2015-KH 2016 .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 233,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.