Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45165-
dc.description.abstractBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2015 (đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent11 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectBáo cáo Số: 106/BC-BCTvi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động sản xuất công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subjectTháng 10 năm 2015vi
dc.subjectCông nghiệpvi
dc.subjectThương mạivi
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2015vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hd CN&TM t10 va 10 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 328,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat hd CN&TM t10 va 10 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 213,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.