Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45180
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 1 năm 2017
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Hoạt động
Sản xuất
Ngành công nghiệp
Thương mại
Tháng 1 năm 2017
Hoạt động thương mại
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động quản lý
Quản lý nhà nước
Abstract: Toàn văn báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 1 năm 2017 (kèm theo phụ lục)
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hđ nganh CN&TM thang 1-2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 159,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat hđ nganh CN&TM thang 1-2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 170,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.