Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45227-
dc.description.abstractBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành cong nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng năm 2009-
dc.format.extent9 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectCông nghiệpvi
dc.subjectNgành công nghiệpvi
dc.subjectThương mạivi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectBáo cáo tóm tắtvi
dc.subjectThương mạivi
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng năm 2009vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tom tat sx CN&TM t2 va 2 thang 2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 141,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.