Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45238
Title: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2015
Keywords: Báo cáo
Bộ Công Thương
Ngành công nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Báo cáo tóm tắt
Tình hình sản xuất
6 tháng năm 2015
Nghị quyết số 01/NQCP
Nghị quyết số 19/NQ-CP
Kế hoạch năm 2016
Abstract: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2015 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh sx nganh CN&TM 6 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 171,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat tinh hinh sx nganh CN&TM 6 thang dau 2015 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 233,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.