Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45255
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 5 và 5 tháng năm 2010
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất
Phụ lục
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 5 và 5 tháng năm 2010 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat nganh CN&TM t5 va 5 thang 2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 148,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat nganh CN&TM t5 va 5 thang 2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 168,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.