Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45269
Title: Ảnh hưởng của thương mại tự do đến nhân quyền
Authors: Lê Thị Hoài Thu, Vũ Công Giao
Keywords: Thương mại
Thương mại tự do
Nhân quyền
Ảnh hưởng
Hiệp định thương mại tụ do
Quyền con người
Tác động
Bảo vệ nhân quyền
Chính sách thương mại của EU
Hiệp đinh TPP
Quyền lao động
Quyền của người lao động
Công đoàn
Việt Nam
Bảo hộ sáng chế
Thuế
Quyền về môi trường
Sản xuất nông nghiệp
Tranh chấp
Người tiêu dùng
Thương mại điện tử
Cộng đồng kinh tế ASEAN
Abstract: Cuốn sách là tập hợp một số bài viết, chủ yếu là các tham luận được gửi tới hội thảo về “Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do đến việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam” do Bộ môn Hiến pháp-Hành chính và Bộ môn Luật Kinh doanh của Khoa Luật ĐHQG Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho Phụ nữ (CEPEW). Mục đích của cuốn sách là nhằm cung cấp thêm một nguồn tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về những tác động tích cực và tiêu cực, cũng như các giải pháp để khai thác triệt để các lợi ích và hạn chế tối đa những yếu tố bất lợi của các hiệp định thương mại tự do với việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở nước ta trong thời gian tới.
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 284 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • anh-huong-cua-thuong-mai-tu-do-den-nhan-quyen..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 730,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.