Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorHồng Anh Vũ-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45320-
dc.description.abstractBáo cáo đánh giá thực trạng và nguyên nhân của bất bình đẳng giới ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số này nhằm đưa ra một số khuyến nghị hướng tới việc xây dựng một chính sách “đặc thù” tăng cường bình đẳng giới và tăng tính hiệu quả của các chính sách và chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo, giúp cải thiện cuộc sống của đồng bào vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ tương tác giữa những chính sách phát triển kinh tế vĩ mô, những thiết chế văn hóa truyền thống và xu thế của quá trình hội nhập đối với vai trò, vị trí và tiếng nói của nam giới và nữ giới.-
dc.format.extent47 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectBât bình đẳng giớivi
dc.subjectBình đẳng giớivi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectPhụ nữvi
dc.subjectNam giớivi
dc.subjectPhân công lao độngvi
dc.subjectNguồn lựcvi
dc.subjectBất bình đẳng theo lĩnh vựcvi
dc.titleBáo cáo hiện trạng bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu sốvi
dc.typeBáo cáo điều tra xã hội họcvi
dc.source.methodhttp://isee.org.vn/vi/Library-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.