Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45345
Title: Phân tích chính sách pháp luật về người chuyển giới: Câu chuyện tại Việt Nam, những lo ngại và kinh nghiệm quốc tế
Keywords: Chính sách
Pháp luật
Người chuyển giới
Quy định quyền
Sử đổi tên
Quyền xác định giới tính
Chuyển giới
Liên giới tính
Kinh nghiệm
Abstract: Tài liệu bàn về những vấn đề liên quan đến giới tính, chuyển giới của người chuyển giới trong pháp luật.
Extent: 9 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • phap-luat-ve-nguoi-chuyen-gioi..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.