Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45358
Title: Hợp tác và hội nhập quốc tế phục vụ chuyển đổi số
Authors: Trần Nhàn
Keywords: Hội nhập quốc tế
Chuyển đổi số
Covid-19
Công nghệ số
Description: Từ nhiều năm nay, chuyển đổi số được các nơi trên thế giới coi trọng thực hiện. Đại dịch Covid-19 tạo thêm cú hích rất quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số khi buộc các nơi phải đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số đế ứng phó và khắc phục tác động tiêu cực của dịch bệnh. Bài viết đã phân tích tác động quyết định, hiệu ứng cộng hưởng trong chuyển đổi số.
Issue Date: 2021-03-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 02 trang
Source: Hồ sơ Sự kiện – Chuyên san của Tạp chí Cộng sản
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • a8f4e9f3-25c3-469c-8644-8446551c6745.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.