Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45400
Title: Đại diện biên giới: cơ chế mới trong quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc
Authors: Nguyễn Duy Chiến
Keywords: Đại diện biên giới
Quản lý biên giới
Sự kiện biên giới
Xử lý các sự kiện biên giới
Biên giới
Biên giới trên đất liền
Việt Nam
Trung Quốc
Abstract: Bài viết giới thiệu một số nội dung trong Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc, đó là xác lập cơ chế Đại diện biên giới để thực hiện duy trì, bảo vệ quy chế quản lý biên giới và kịp thời xử lý các sự kiện biên giới. Bài viết cũng liệt kê một số hoạt động của các Đại diện biên giới trong thời gian qua.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tap chí Nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (329+330) T1/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1+2.17-B6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.