Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45401
Title: Phán quyết Biển Đông - hiện thực và tương lai
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Pháp quyết
Biển đổng
Pháp quyết biển đông
Vùng biển tranh chấp
Quyền lịch sử
Danh nghĩa lịch sử
Vũng chống lấn
Abstract: Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (ƯNCLOS) đà ra phán quyết chung cuộc và bất buộc cho vụ Phillippines kiện Trune Quốc ở Biển Đông. Phán quyết của Toà Trọng tài đã làm giảm đáng kẻ các vùng biển tranh chấp, làm rõ tình trạng pháp lý của cấu trúc trong Biển Đòng, bao gồm đá, bãi cát ngầm và bảo vệ địa vị pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trước những tuyên bố bất hợp pháp dựa trên quyền lịch sử. Phán quyết đã tạo một hướng đi mới để giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và biện pháp hòa bình khác ưong tương lai. Tuy nhiên, việc thực hiện phán quyết lại phụ thuộc vào thiện chí của các bên trong các trường hợp Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như áp lực của dư luận. Tình hình chính trị phức tạp ở Biển Đông đã tạo ra thách thức mới cho việc thực hiện phán quyết. Tuy nhiên, công lý sẽ được thực hiện trong tương lai.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 12 trang
Method: Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (329+330) T1/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1+2.17-B6a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.