Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45456
Title: Tham luận Một số vấn đề giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời trong Luật giáo dục
Authors: Quách Thế Tản
Keywords: Giáo dục
Giáo dục thường xuyên
Học tập suốt đời
Luật Giáo dục
Abstract: Tham luận đề cập đến vai trò, mô hình, phương thức hoạt động và mạng lưới hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên và một số ý kiến về các nội dung được dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang
Method: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.15_Tham Luan_Quach The Tan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 471,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.