Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45510
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
Đóng cửa rừng
Tái định canh định cư
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng về vấn đề đóng cửa rừng tự nhiên và việc chuyển đổi diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Issue Date: 2017-11-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.