Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45510
Title: Bàn về căn cứ nhận diện mối quan hệ công ty mẹ - công ty con
Authors: Nguyễn Thị Phương Hà
Keywords: Căn cứ nhân diện
Mối quan hệ
Công ty con
Công ty mẹ
Nhận diện mối quan hệ
Nhân diện
Căn cứ nhận diện mối quan hệ
Description: Bài viết này phân tích cáchthức quy định các căn cứ để nhận diện mối quan hệ công ty mẹ — công ty con của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam; từ đó, nêu ra những bất cập và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 6 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 148748144067029906907542461486765484087.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.