Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45510
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorThủ tướng Chính phủ-
dc.date.issued2017-11-14-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45510-
dc.description.abstractThủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng về vấn đề đóng cửa rừng tự nhiên và việc chuyển đổi diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng-
dc.format.extent2 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectCông vănvi
dc.subjectTrả lời chất vấnvi
dc.subjectĐóng cửa rừngvi
dc.subjectTái định canh định cưvi
dc.titleThủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồngvi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodCổng Thông tin điện tử Chính phủ-
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.