Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45528
Title: Giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Hỗ trợ
Vốn
Doanh nghiệp nho và vừa
Chính sách ưu đãi
Description: Bài viết nêu rõ tầm quan trọng, cấp thiết của việc hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp đó có thể phát huy tiềm năng và nâng cao vai trò của bản thân trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Publisher: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Số chuyên đề Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33be0a3a-a7a0-49ca-8d5c-d4fd07455d60.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.