Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45528
Title: Chính phủ kiến tạo và những thử thách
Authors: Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy
Keywords: Chính phủ
Chính phủ kiến tạo
Hệ thống chính trị
Chính thể độc tài
Chế độ toàn trị
Lợi ích nhóm
Abstract: Nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình nhà nước can thiệp hiệu quả vào phát triển kinh tế của quốc gia thông qua các chính sách kinh tế. Mô hình này đã thu được thành công ở các nước Đông Á và một số quốc gia khác trước đây. Nhưng muốn áp dụng mô hình này vào Việt Nam hiện nay thì cần phải cân nhắc kỹ. Bài viết phân tích, bình luận về vấn đề này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 08(336) T4/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP8.17-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.