Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45550
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
GRAB
UBER
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai về vấn đề thử nghiệm GRAB & UBER và trách nhiệm trước những hệ lụy.
Issue Date: 2017-07-20
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.