Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45554
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
Quản lý khai thác cát
Nhu cầu cát xây dựng
Formosa
Bồi thường thiệt hại sự cố Formosa
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề quản lý khai thác cát xây dựng và bồi thường thiệt hại, khắc phục sự cố do Formosa gây ra.
Issue Date: 2017-07-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.