Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45555
Title: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến người lao động tại các doanh nghiệp dịch vụ
Authors: Nguyễn Thị Minh Hằng
Keywords: Đại dịch Covid
Lao động
Doanh nghiệp
Dịch vụ
Description: Đại dịch Covid-19 đang có những tác động tiêu cực sâu rộng tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, trong đó ngành dịch vụ bị ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn. Nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, như: lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, giáo dục và đào tạo... đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn, thậm chí phá sản. Và, hệ quả tất yếu là đời sống và việc làm của người lao động hoạt động trong lĩnh vực này cũng đang bị ảnh hưởng sâu sắc.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • aa8f9fa6-c73a-456c-a211-ee682d83ea31.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.