Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45588
Title: Quy định hiện hành về quyền đình công của người lao động và các khuyến nghị hoàn thiện
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Đình công
Công đoàn
Người lao động
Người sử dụng lao động
Bộ luật lao động
Quyền đình công
Abstract: Bài viết phân tích các quy định hiện hành về quyền đình công của người lao động và đưa ra một số khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định này trong bộ luật Lao động
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 13(341) t7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP13.17-B4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.