Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45619
Title: Quyền của trẻ em khuyết tật
Authors: Đào Mộng Điệp, Phan Vĩnh Tuấn Anh
Keywords: Quyền trẻ em
Trẻ em
Trẻ em khuyết tật
Pháp luật
Quyền của trẻ em khuyết tật
Abstract: Quyền củaa người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng được xếp vào nhóm dân cư phải được các quốc gia bảo vệ. Nhận thức này đã được phản ánh trong các công ước quốc tế và hành lang pháp lý của các quốc gia. Quyền của trẻ em khuyết tật đã được ghi nhận trong pháp luật Việt Nam. Song nhận thức và thi hành quyền của trẻ em khuyết tật vần còn nhiều rào cản. Pháp luật điều chỉnh về vấn đề này vần còn hạn chế, bất cập, còn khoảng cách giữa việc ghi nhận về văn bản pháp luật và thực tiễn áp dụng. Nghiên cứu, đánh giá một số quyền của trẻ em khuyết tật và vấn đề hoàn thiện, bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về quyền của trẻ em khuyết tật chính là nội dung được trao đổi trong bài viết này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tap chí Nghiên cứu lập pháp số 16(344) T8/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP16.17-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.