Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45639
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra - Dưới góc nhìn so sánh
Authors: Vũ Thị Lan Hương
Keywords: Luật Dân sự
Bồi thường thiệt hại
Nhà cửa
Công trình xây dựng
Thiệt hại do nhà cửa gây ra
Thiệt hại do công trình xây dựng gây ra
Thiệt hại
Abstract: Bài viết nghiên cứu quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra trong pháp luật dân sự ở các quốc gia Anh, Pháp, Đức và Bộ Tham khảo chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (DCFR). Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những hạn chế trong Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra, từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định về trách nhiệm này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 12 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(346) T9/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP18.17-B8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.