Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45655
Title: Bảo vệ trẻ em bằng pháp luật và sự chung tay của nhiều chủ thể
Authors: Vũ Thị Phượng
Keywords: Bảo vệ trẻ em
Môi trường an toàn
Hệ thống hỗ trợ
Hỗ trợ bảo vệ trẻ em
Trẻ em
Pháp luật bảo vệ trẻ em
Abstract: Trẻ em luôn luôn là đối tượng cần phải được quan tâm và ưu tiên bảo vệ nhất trong xã hội. Đem đến một môi trường an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ các em. Để có một môi trường an toàn thì hệ thống pháp luật là điều kiện tiên quyết, bên cạnh đó là sự chung tay của các cơ quan hành pháp, tư pháp, của hệ thống hỗ trợ - bảo vệ trẻ em cũng như những người làm việc trong đó. Đồng thời, không thế thiếu vai trò của gia đình, nhà trường, cộng đồng.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20(348) T10/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP20.17-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.