Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45689
Title: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em qua công tác xét xử ở khu vực miền Trung - Tây nguyên
Authors: Lữ Thị Hằng
Keywords: Luật trẻ em
Quyền trẻ em
Xâm hại tình dục trẻ em
Trẻ em
Tội xâm hại tình dục trẻ em
Bảo vệ quyền trẻ em
Khu vực miền trung tây nguyên
Abstract: Bài viết đề cập đến việc bảo vệ quyền trẻ em trước sự xâm hại của loại tội phạm cụ thể là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên thông qua kết qua xét xử, giải quyết của Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa hạt tư pháp của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng năm 2016 - 2017. Tác giả phân tích một số nguyên nhân xảy ra tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng chống tội phạm dưới góc độ bảo vệ quyền trẻ em.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 22(350) T11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP22.17-B8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.