Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45771
Title: Kinh nghiệm cái cách hành chính ở một số địa phương
Authors: Nguyễn Thanh Giang
Keywords: Cải cách hành chính
Kinh nghiệm
Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Abstract: Qua nghiên cứu kinh nghiệm cải cách hành chính ở một số địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 237 (T10/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • ThanhphoHCMnhungcaicachdocdao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 95,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.