Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45840
Title: Hội đồng nhân dân các cấp trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương - Thực trạng và giải pháp
Authors: Hoàng Trần Nam
Keywords: Hội đồng nhân dân các cấp
Tổ chức bộ máy hành chính
Chính quyền địa phương
Tổ chức bộ máy
Hội đồng nhân dân
Abstract: Bài viết cho thấy thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thời gian qua và việc tiếp tục cần nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm phát huy vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 240 (1/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoidongnhandancaccaptrongtochucbomaychinhquyendiaphuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 165,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.