Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45888
Title: Khảo sát mức độ hài lòng của người dân nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công
Authors: Đinh Tuấn Đạt
Keywords: Độ hài lòng
Người dân
Chất lượng cung ứng dịch vụ
Dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công
Hành chính công
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ về vấn đề khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công qua thực tiễn hành chính công ở một số địa phương; Từ đó chỉ ra một số điều rút ra từ khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 242 (3/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.