Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45899
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Bùi Ngọc Chương, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Công văn
Trả lời chất vấn
Biến đổi khí hậu
Sạt lở ven biển
Abstract: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Bùi Ngọc Chương, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau về trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan trong việc đầu tư, giải quyết tình trạng sạt lở vùng ven biển
Issue Date: 2017-07-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.