Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45930
Title: Quản lý tài chính của trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Authors: Đào Hoàng Trường
Keywords: Trường trung học phổ thông
Đổi mới giáo dục
Quản lý tài chính
Tài chính
Description: Luận án đã tổng hợp, khái quát các kết quả và xu hướng nghiên cứu về quản lý tài chính (QLTC) trong giáo dục, đào tạo và phân cấp quản lý tài chính trong trường học ở trong nước và quốc tế. Đánh giá khách quan về các nghiên cứu trước đó, đồng thời trình bày những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và tiếp cận hướng nghiên cứu phù hợp; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLTC ở trường THPT trong bối cảnh đổi mới giáo dục nhằm đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, công khai, minh bạch và tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các nhà trường THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 200 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0ee9c190-57f7-4bc5-9051-7da3aafacf8e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.