Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45937
Title: Xây dựng và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông
Authors: Trịnh Văn Đích
Keywords: Trò chơi kỹ thuật
Dạy học
Dạy học môn công nghệ
Trường trung học phổ thông
Môn công nghệ
Description: Luận án xây dựng được hệ thống lí luận về trò chơi kĩ thuật. Trên cơ sở phân tích các khái niệm công cụ như trò chơi, trò chơi dạy học, kĩ thuật, tập trung xây dựng khái niệm, đặc điểm, chức năng của trò chơi kĩ thuật; quy trình xây dựng và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học. Với những quy trình đã đề xuất, đề tài đã xây dựng được một số trò chơi kĩ thuật và hướng dẫn cách sử dụng chúng trong quá trình dạy học môn Công nghệ 11, 12 ở trung học phổ thông theo tiến trình dạy học gồm xây dựng và sử dụng trò chơi trong hoạt động khởi động; hoạt động hình thành kiến thức; hoạt động thực hành, củng cố và mở rộng kiến thức; hoạt động vận dụng kiến thức.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 179 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5bcab920-a198-4b1e-997c-15e09c1ff547.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.