Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45958
Title: Phân biệt tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù với một số hoạt động hợp tác khác trong tố tụng hình sự giữa Việt Nam với nước ngoài
Authors: Lê Đức Phương
Keywords: Tiếp nhận
Chuyển giao
Người đang chấp hành án phạt tù
Án phạt tù
Hoạt động hợp tác
Tố tụng hình sự
Việt Nam
Nước ngoài
Phân biệt tiếp nhân chuyển giao
Dẫn độ
Tương trợ tư pháp
Abstract: Bài viết phân tích các đặc điểm pháp lý cơ bản của hoạt động tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, từ đó so sánh với một số hoạt động hợp tác khác trong tố tụng hình sự giữa Việt Nam với nước ngoài như dẫn độ và tương trợ tư pháp về hình sự.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL 5.17_b8_Tiep nhan chuyen giao nguoi_To tung hinh su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.