Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45970
Title: Bàn về vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước
Authors: Vũ Thư
Keywords: Quyền lực nhà nước
Tổ chức quyền lực nhà nước
Quyền lực
Tổ chức quyền lực
Bộ máy nhà nước
Abstract: Bài viết phân tích vấn đề tổ chức quyển lực nhà nước hiện nay và thực tiễn tổ chức quyền lực trong bộ máy nhà nước ở Viêt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 11 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL 7.17_b4_To chuc quyen luc nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.