Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45972
Title: Chính sách pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam - Yêu cầu và giải pháp
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Biến đổi khí hậu
Ứng phó với biến đổi khí hậu
Khí hậu
Chính sách pháp luật
Nhận thức về biến đổi khí hậu
Abstract: Bài viết đề cập các yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật ứng phó biến đổi khí hậu và các giải pháp thực hiện chính sách này trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL 7.17_b6_Ung pho bien doi klhi hau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.