Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45975
Title: Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội quý I năm 2018
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Báo cáo
Kinh tế
Xã hội
Quý I
2018
Kinh tế vĩ mô
Lạm phát
Các vấn đề xã hội
Abstract: Báo cáo nêu ra những vấn đề về tốc độ tăng trưởng kinh tế; sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các vấn đề xã hội trong quý I năm 2018.
Date Acquired: 2018-5-25
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42.BC-TCTK.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.