Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45976
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Nghị quyết số 01/NQ-CP
Kinh tế
Xã hội
6 tháng đầu năm
2017
Kiến nghị giải pháp
Kinh tế vĩ mô
Tình trạng sản xuất kinh doanh
Abstract: Báo cáo phân tích về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017; từ đó đánh giá kịch bản tăng trưởng quý II và 6 tháng năm 2017; phân tích tình hình kinh tế vĩ mô; tình trạng sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực; các lĩnh vực xã hội; sau đó dự báo tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước 6 tháng cuối năm để đưa ra các kiến nghị giải pháp 6 tháng cuối năm
Issue Date: 2017-6-30
Extent: 12 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5336_BC_KTXH_T6.17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 212,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.