Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46029
Title: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của các ngành Thương mại - Dịch vụ tháng 7 và 7 tháng năm 2017
Authors: Vụ Kinh tế Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Kết quả thực hiện
Thương mại
Dịch vụ
Thương mại - Dịch vụ
Tháng 7
7 tháng
2017
Abstract: Từ những đánh giá chung về tình hình trong nước và thế giới, báo cáo đưa ra những đánh giá về kết quả thực hiện trong tháng 7 và 7 tháng năm 2017 để đưa ra những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành kế hoạch năm 2017
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_KTDV_T7.17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.