Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46068
Title: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 04, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 18/11/2017
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Trả lời chất vấn
Tòa án nhân dân tối cao
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2017-11-18
Type: Bản thông tin
Extent: 41 trang
Method: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.