Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46155
Title: Dự luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông
Authors: Quốc hội Hoa Kỳ
Keywords: Trừng phạt
Trung Quốc
Biển Đông
Biển Hoa Đông
Hoa kỳ
Abstract: Ngày 6/8, Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đã trình dự thảo “Luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông”. Đối tượng trừng phạt mà Thượng nghị sĩ nêu ra là các cá nhân, tập đoàn, công ty của Trung Quốc liên quan đến hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, thậm chí dự luật còn đề nghị trừng phạt đối với cả các quốc gia ủng hộ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 18 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Du Luat trung phat TQ o Bien Dong & Bien Hoa Dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 683,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.