Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46197
Title: Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông
Authors: Marvin Ot
Keywords: Tham vọng
Trung Quốc
Tham vọng của Trung Quốc
Biển Đông
Lãnh hải Trung Quốc
ASEAN
Abstract: Đối với Bắc Kinh, minh bạch là nguy hiểm, còn sự không rõ ràng chính là tài sản trong vấn đề Biển Đông. Đề cập đến vấn đề này, bản tin Châu Á - Thái Bình Dương của Trung tâm Đông - Tây (Mỹ) số ra mới nhất đăng bài "Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông" (China’s Ambitions in the South China Sea) của tác giả Marvin Ott, thuộc Đại học John Hopkins.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 5 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tham vong cua TQ o Bien Dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.