Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46216
Title: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (Papi) 2011
Authors: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Tạp chí Mặt trận, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ban Dân nguyện, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Chỉ số hiệu quả
Quản trị
Hành chính công
Chỉ số hiệu quả quản trị
Hành chính công cấp tỉnh
Papi
Nghiên cứu papi
Năm 2011
Hệ thống chỉ báo
Hệ thống chỉ báo về quản trị
Chỉ số Papi
Dân chủ cơ sở
Hiểu biết của người dân
Kế hoạch sử dụng đất
Đánh giá của người dân
Nhân lực
Chất lượng dịch vụ công
Ban thanh tra nhân dân
Đánh giá
Nhận thức của người dân
Mức độ hài lòng
Hiệu quả quản trị
Trục nội dung
Thủ tục hành chính
Cung ứng dịch vụ
Abstract: Báo cáo PaPi 2011 được cấu trúc tượng tự báo cáo PaPi 2010.3 Chương 1 nêu rõ cơ sở lý luận, bối cảnh thực hiện nghiên cứu PaPi 2011 và những thay đổi căn bản về phương pháp luận nhằm cải thiện chất lượng khảo sát. Chương 2 trình bày một số phát hiện nghiên cứu chỉ báo về xu thế chung ở tầm quốc gia khi so sánh một số chỉ số của năm 2011 với năm 2010. Chương 3 trình bày phát hiện nghiên cứu chính của khảo sát PaPi 2011 trong đó bao gồm phát hiện nghiên cứu ở các nội dung lớn (trục nội dung) cấu thành Chỉ số PaPi, và các phát hiện nghiên cứu tổng hợp hay Chỉ số PaPi tổng hợp. PaPi 2011 phản ánh trải nghiệm và cảm nhận của 13.642 người dân, đánh dấu bước ngoặt lớn của nghiên cứu PaPi trong nỗ lực hỗ trợ tích cực cho quy trình hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thực chứng
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 188 trang
Method: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • PAPI2011_FULLREPORT_VIE_SMALL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.