Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46249
Title: Sau phán quyết của Tòa: Chiến tranh Pháp lý sẽ nổ ra ở Biển Đông
Authors: Carl Thayer
Keywords: Phán quyết của Tòa
Chiến tranh
Pháp lý
Chiến tranh Pháp lý
Biển Đông
Trung Quốc
Philippines
Biển Đông
Trường Sa
Hoàng Sa
Abstract: Phán quyết lịch sử về chế độ pháp lý của các thực thể ở Biển Đông sẽ mở màn cho những cạnh tranh về ngoại giao, chính trị và quân sự trong tương lai.
Extent: 12 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.