Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46254
Title: Thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Keywords: Nguyễn Nhật Khanh
Description: Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận, pháp lý cũng như thực tiễn thi hành các quy định về thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chỉ ra một số bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận, pháp lý cũng như thực tiễn thi hành các quy định về thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chỉ ra một số bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 12 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 04(404), tháng 2/2020
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 04(404), tháng 2/2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6ed2babc-9d11-424f-adb5-b3b32c4bbbe6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 344,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.