Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46257
Title: Tại sao "quyền lịch sử" bị Công ước Luật biển 1982 đưa vào lịch sử?
Authors: Nguyễn Thị Lan Anh
Keywords: Quyền lịch sử
Công ước Luật biển 1982
UNCLOS
Biển Đông
Đặc quyền
Chủ quyền
Abstract: Bài viết tìm hiểu, lý giải khái niệm và phạm vi của quyền lịch sử thông qua thực tiễn sử dụng quyền lịch sử của các quốc gia. Bài viết cũng đồng thời so sánh bản chất, phạm vi và hiệu quả của quyền lịch sử với các quyền chủ quyền và tài phán của quốc gia ven biển được UNCLOS quy định. Từ đó, bài viết rút ra một số nhận định về việc tận dụng quyền lịch sử trong yêu sách vùng biển tại Biển Đông.
Type: Tiêu điểm
Extent: 19 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.