Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46258
Title: Pháp luật Quốc tế về việc vạch biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng
Authors: Huỳnh Minh Châu
Keywords: Pháp luật Quốc tế
Biên giới
Việt Nam
Các quốc gia láng giềng
Biên giới trên biển
Công ước 1982
Hoàng Sa
Trường Sa
Biển Đông
Abstract: Bài viết về quá trình phát triển của pháp luật quốc tế về biên giới trên biển, tình hình và thực tiễn giải quyết việc vạch biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng
Type: Tiêu điểm
Extent: 8 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.1phapluatqt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 257,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.