Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46271
Title: Tăng cường quản lý Nhà nước nhằm giảm thiểu mất cân bằng cơ cấu giới tính khi sinh ở Việt Nam
Authors: Tạ Thị Hương
Keywords: Quản lý Nhà nước
Giới tính
Việt Nam
Description: Trong các yếu tố cấu thành dân số thì cơ cấu giới tính khi sinh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển dân số và phát triển kinh tế xã hội. Nếu cơ cấu giới tính khi không cân bằng theo quy luật tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả, hệ lụy xã hội khó lường, tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Với Việt Nam, để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, cần chủ động đề ra những chủ trương , chính sách, biện pháp để điều tiết quá trình vận động và phát triển dân số cho phù hợp với nhu cầu và khả năng phát triển của đất nước trong từng thời kỳ, nhất là cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đột phá và kịp thời trong quản lý nhà nước để giảm thiểu mất cân bằng cơ cấu giới tính khi sinh trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0bafe356-1c99-4803-ac4b-35b4e3642c77.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.