Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46275
Title: Thực trạng xây dựng thể chế khu vực bảo vệ môi trường biển tại Biển Đông
Authors: Nguyễn Chu Hồi, Vũ Hải Đăng
Keywords: Thực trạng xây dựng
Thể chế khu vực
Môi trường biển
Biển Đông
Vịnh Thái Lan
Quản lý Môi trường biển
Quản lý xung đột
Abstract: Qua phân tích một số cơ chế, thỏa thuận khu vực tiêu biểu liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường biển, bài viết sẽ xác định xem liệu đã hình thành một thể chế khu vực về bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong khu vực Biển Đông hay chưa. Những cơ chế, thỏa thuận được phân tích gồm Hội thảo về Quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông của Indonesia, Tuyên bố về Cách ứng xử của các Bên trên Biển Đông và Dự án “Ngăn chặn xu hướng xuống cấp của môi trường tại Biển Đông và Vịnh Thái Lan”. Ngoài ra, các tác giả cũng sẽ nghiên cứu việc xây dựng thể chế trong hai cơ chế thuộc khu vực các vùng Biển Đông Á là Cơ chế Điều phối Biển Đông Á và Tổ chức Đối tác Quản lý Môi trường Biển Đông Á.
Issue Date: 2015
Type: Tiêu điểm
Extent: 12 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.